GEINTEGREERDE PROEF 6ABK schooljaar 2004-2005

 

Er worden twee woningen voorgesteld. Elke leerling kiest die woning dewelke hem het meeste aanspreekt. Eenmaal de keuze bepaald kan hij deze niet meer wijzigen. De definitieve keuze moet bepaald worden voor 20 januari 2005, en, wordt genoteerd door de atelierleraar.

 

Het is bij de geÔntegreerde proef de bedoeling dat de leerling zelf de woning ontdekt, er inzicht in verwerft alle alle mogelijke domeinen en deze ook gaat onderzoeken. Naast het grafische werk moet er ook een geschreven notaís ingeleverd worden waaruit duidelijk zijn analyse van het gebouw blijkt, het gebouw gesitueerd wordt in de hedendaagse architectuur en een ruim gemotiveerde eigen visie op het gebouw aantoont.

 

Van elke woning worden minimaal het volgende verwacht:

1.plannen van elk niveau op schaal 1/50

2.minstens 2 doorsneden op schaal 1/50

3.minstens 1 doorsnede op schaal 1/20 uit uitwerking van alle constructiedetails

4.geveltekening van elke gevel op schaal 1/50

5.een gedetailleerd opgewerkt schaalmodel op schaal 1/50

6.een geschreven nota (zie hierboven)

7.een structuur- en/of vormanalyse.

 

Er wordt een tussentijdse voorjury gehouden juist voor de paasvacantie. Dan dient minimaal ingeleverd de hierboven opgesomde stukken van 1 tot en met 4. Aan de hand van de dan door de voorjury gemaakte opmerkingen kan verder uitgewerkt of aangepast worden.

 

KEUZEMOGELIJKHEID 1

Woning VAN WASSENHOVE te Sint Martens Latem van architect Juliaan Lampens (bouwjaar 1974).

Eeen volledige betonnen woning met een uitermate open plan en een zeer specifieke vormgeving.

 

 

woning te Sint-Martens-Latem verantwoording van de architect

 

De vormelijkheid is ontstaan als gevolg van stedenbouwkundige voorschriften die een hellend dak vereisten.

Maar het ritme van het hellend dak is een gevolg van het bodemreliŽf dat een verschil vertoont van 1.20 M tegenover het straatniveau.

 

Terwijl de woning in een landschappelijk waardevolle omgeving, landschapdienend is en het landschap, vanuit de lijfelijke beschutting die de woning biedt, optimaal beleefd wordt, is de architectuur in Sint-Martens-Latem, bij gebrek aan landschappelijkheid introvert dit wil zeggen er werd een landschappelijkheid gecreŽerd binnen de woning waardoor de woning niet beperkt werd tot functies maar verruimd werd tot bewoonbaarheid.

 

 

 

 


 

KEUZEMOGELIJKHEID 2

Eengezinswoning in Tegna (ItaliŽ) van architecte Michele Arnaboldi.

Bouwjaar 2001

 

Het terrein ligt op een flauwe helling, die ten noorden door het dorpscentrum en ten zuiden door de Mleezza rivier wordt begrensd. Om de situatie voor drie verdiepingen geschikt te maken staat het in beton uitgevoerde huis uit 2001 haaks op de helling.

 

De voor de helft ondergrondse plint gaat over in een overdekte parkeerplaats, waaraan de werkkamer ligt. Het woongebied op het gelijkvloerse niveau opent zich met grote glazen wanden op het zuiden naar een deels overdekt terras.

 

De uitkragende verdieping wordt door een op het gelijkvloerse niveua niet lichtbare structuur gedragen. Zo lijkt het uit vierkanten opgebouwde huis zich in een fragiel evenwicht te bevinden. Alle betondetails zijn zorgvuldig uitgevoerd.

De open woonruimte wordt gekenmerkt door de grootschalige beglazing en het onbedekte beton van de: schoorsteenwand en het plafond. Michele Arnaboldi zegt "Je hebt een intelligente opdrachtgever nodig, zodat innovatieve ontwerpen kunnen ontslaan.Ē